top of page

Glavni cilj Hrvatske lige za hipertenziju je smanjiti prevalenciju arterijske hipertenzije i time posljedično svih pobola i smrtnosti povezanih s njom, podići svijest naroda o važnosti brige za vlastito zdravlje usvajanjem zdravih životnih navika,  te povećati broj bolesnika s arterijskom hipertenzijom koji se još ne liječe da se počnu liječiti i da u tome ustraju,  i na koncu povećati broj kontroliranih liječenih bolesnika s arterijskom hipertenzijom.

 

Uključivanjem u projekt “ Misija 70/26 ” pridružite se Hrvatskoj ligi za hipertenziju, povećavajući broj kontroliranih bolesnika s arterijskom hipertenzijom u Hrvatskoj.  Zajedno ćemo smanjiti ovu pandemiju u našoj zemlji.

Akademik

Bojan Jelaković

jelakovic-potpis-CRNI-1.png

Pridružite se misiji

Uspješno ste se prijavili!

bottom of page